ULIKE BLIKK – et kortfilmprogram

Har du lyst til å utvikle og å lage kortfilm i et kollektivt rom?

Vi ønsker at flere typer historier skal bli fortalt! Høsten 2019 samarbeider Viken Filmsenter, Mediefabrikken ogOSLO16 om et nytt utviklingsprogram hvor vi ønsker å invitere et mangfold avstemmer og uttrykk.

Vi ser etter regissører som vil øve seg og utforske noe nytt, og som ønsker å fortelle om karakterer og miljø er vi sjelden får se på lerretet.

Du søker deg inn med en idé til en fiksjonskortfilm (maks 1A4-side) som skal utvikles og lages i løpet av programmet. I løpet av fire endagssamlinger vil vi ved hjelpav skriveøvelser, visuelle øvelser, samtaler og improvisasjon, utvikleprosjektene og forberede produksjoner som kan gjennomføres på inntil 2opptaksdager. Programmet har plass til 6-8 prosjekter.

Vi søker etter ulike blikk på verden og ulike bakgrunner.

I tillegg til å ha regi på egen film, deltar du også på én annen produksjon i løpet av innspillingsperioden. Hver produksjon får tilgang til tilskudd til produksjonen fra Viken filmsenter på inntil 40000 kroner, veiledning og gratis produksjonsutstyr fra Mediefabrikken og etterarbeidsfasiliteter fra Oslo16.

Samlingene gjennomføres:

  • 4. september
  • 18. september
  • 2. oktober
  • November TBA

 

Alle samlingene er obligatoriske.

Programmet gjennomføres hos Oslo16 i Røverstaden. Mediefabrikken står for det faglige innholdet på samlingene. Oslo16 og Mediefabrikken vil i fellesskap stå for koordineringen av programmet.

 Innspillingsperiode: mellom 15 og 30. oktober

Hvem kan søke:

  • Regissørene står fritt til åknytte seg til stab og samarbeidspartnerne underveis i programmet
  • Alle er velkomne til å søke, men iutvelgelsen vil vi legge vekt på en sammensatt gruppe
  • Vi ønsker at regissører medbåde mye og lite erfaring skal søke

 

Søknadskriterier:

  • Idé til en kortfilm (maks 1 A4-side)
  • CV med lenker til tidligere arbeider + kort motivasjonsbrev(i form av skriftlig eller visuelt materiale).
  • Foreløpig plan forgjennomføring (maks 1 A4-side). Her synliggjør hvordan du ser for deg at prosjektetskal gjennomføres med de ressursene du har til rådighet (tilskudd, utstyr,etterarbeid, samarbeidspartnere og innspillingsdager)

Søknadsfrist: 12. august

Sign up to our newsletter and get the latest news, updates and happenings from OSLO16.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.