ULIKE BLIKK – et kortfilmprogram

Har du lyst til å utvikle og å lage kortfilm i et kollektivt rom?

Read more

Sign up to our newsletter and get the latest news, updates and happenings from OSLO16.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.